Skill Box: ''Stvaranje poduzetničkog sveučilišta'' - Gordana Nikolić

Skill Box: ”Stvaranje poduzetničkog sveučilišta” – Gordana Nikolić

Znanje i konstantno usavršavanje jedini su put koji vas može dovesti do uspjeha. Na putu do uspjeha, jako je bitno biti u korak s vremenom, ali i s onim što se od vas traži.

Nova predavačica Gordana Nikolić ruši sve predrasude i znanjem pokazuje zašto je prva u mnogočemu.

Tko je Gordana Nikolić?

Nova predavačica, doktorica ekonomskih znanosti, dekanica Veleučilišta PAR u Rijeci, Gordanu Nikolić, završila je Pomorski fakultet, smjer tehnologije prometa. Akademsku karijeru započela je 1998.godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci kao stručni suradnik gdje je i stekla akademsku titulu magistra ekonomskih znanosti iz područja menadžmenta te 2009. godine i titulu doktora ekonomskih znanosti. Od 2006. godine započinje predavati na Visokoj poslovnoj školi u Višnjanu te radi na izradi nastavnog plana i programa, samoanalizi stručnog studija te akreditaciji stručnog i specijalističkog diplomskog studija.

Osnivačica privatnog veleučilišta

Osnivačica je i direktorica Poslovne Akademije Rijeka (PAR d.o.o.) koja je u suradnji s BA Nordhessen pokrenula prvi međunarodni stručni studij iz područja menadžmenta u Rijeci.

Od 2011. godine obavlja funkciju dekanice Visoke poslovne škole PAR, danas Veleučilišta PAR te je nositelj kolegija iz područja menadžmenta.

Kao jedina žena u Republici Hrvatskoj koja je osnovala i pokrenula privatno veleučilište,  godinama se usavršavala se diljem svijeta uključujući i Harvard Business School u području kreiranja poduzetničkih sveučilišta.

Gordana je uvrštena u knjigu ‘100 hrvatskih lidera’,  proglašena je Poduzetnicom 2014.g., iste godine izabrana za WED ambasadoricu u Hrvatskoj, u 2019.g. izabrana je kao potpredsjednica Global Women Leaders Committee-a koji okuplja žene u svjetskoj mreži poslovne anđele.

Krajem 2022. godine na Women Economic Forumu u New Delhiju dobila je nagradu „Žena desetljeća“ te počasni doktorat jednog od prestižnijih indijskih sveučilišta čime se još jednom potvrđena njena međunarodna prepoznatljivost u osnaživanju žena i poticanju akademske izvrsnosti.  

Kao globalni lider i uzor ženama diljem svijeta, doc.dr.sc. Gordana Nikolić unutar mreže G100, vodi sektor visokog obrazovanja. G100 eminentni je klub 100 svjetskih žena liderica u 100 sektora, a uključuje dobitnike Nobelove nagrade, bivše šefove država, ministre, poslovne žene, filantrope, investitore, poduzetnike, korporativne i društvene vođe.

Teme Skill Box predavanja:

  • Od sna do stvarnosti
  • Navigacija lokalnim vodama
  • Povezivanje s Harvardovim uvidima
  • Stvaranje poduzetničkog sveučilišta
  • Uspon u društvu koji potiče utišavanje
  • Žene bez PARdona, Mentorstvo i Coaching
  • EU4DUAL Trijumf
  • PAR International Leadership Conference – PILC

Postanite korisnik Skill Box digitalne platforme i odaberite pretplatu koja Vam najviše odgovara – https://skillboxclub.com/pretplata/