Info dan Europskoga inovacijskoga vijeća

Info dan Europskoga inovacijskoga vijeća

HAMAG-BICRO uskoro organizira Info dan u Šibeniku na kojem će inovatori, poduzetnici, znanstvenici moći dobiti sve informacije o programima / projektima za inovacije koji su stvarno odlični i financijski izdašni.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizira  Info dan Europskoga inovacijskoga vijeća (EIC), 13. lipnja 2023. u Šibeniku, u okviru programa OBZOR EUROPA kojim Europska komisija pruža podršku vrhunskim inovatorima, poduzetnicima i malim tvrtkama koji posjeduju potencijal u razvoju inovacija. Inovacije utječu na oblikovanje novih tržišta, generiraju nova radna mjesta, te potiču gospodarski rast i prosperitet u Europi.

Cilj Info dana je omogućiti inovativnim tvrtkama, istraživačkim organizacijama, sveučilištima, malim i srednjim poduzećima te potencijalnim investitorima dobivanje svih relevantnih informacija o trima natječajima na kojima mogu dobiti vrlo značajna sredstva za inovacije.

Prihvatljivi prijavitelji i iznosi sredstava se razliku za svaki od natječaja:

1. EIC Pathfinder Open (nove ideje za radikalno nove tehnologije)

Ovim instrumentom se podupire razvoj budućih tehnologija u ranoj fazi, a koji je temeljen na probojnim istraživanjima s visokim rizikom od istraživačkih rezultata.. Visina potpore u ovom programu iznosi do 3 milijuna eura (ili više ukoliko postoji opravdan razlog za to) za pokrivanje prihvatljivih troškova, potrebnih za provedbu projekta. Stopa financiranja ove potpore iznosit će 100 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su istraživačke organizacije, sveučilišta, mala i srednja poduzeća, industrijske tvrtke udružene u konzorcij iz najmanje tri različite zemlje Europske unije. Bespovratna sredstva se dodjeljuju za ostvarenje načelnoga dokaza i potvrde znanstvene osnove inovativne radikalne tehnologije (TRL 1-4).

2. EIC Transition Open (transformacija rezultata istraživanja u inovacije)

Ovim se natječajem financiraju inovacijske aktivnosti koje nadilaze eksperimentalni laboratorijski princip. Podržava i validaciju nove tehnologije u laboratoriju i u nekim relevantnim aplikacijskim okruženjima (korištenjem prototipova, formulacija, modela ili drugih testova validacije), kao i poslovno modeliranje prema budućoj komercijalizaciji inovacije. Prihvatljivi pojedinačni prijavitelji su mala i srednja poduzeća, udružena poduzeća, novoosnovana poduzeća, istraživačke organizacije, sveučilišta ili mali konzorciji s najviše pet partnera.

Prijave se moraju temeljiti na rezultatima prihvatljivih projekata Pathfinder ili ERC Proof of Concept. Bespovratna sredstva se dodjeljuju za validaciju i demonstraciju tehnologije u okruženju relevantnom za primjenu (TRL 4-6) i razvojne aktivnosti vezane za spremnost za tržište.

3. EIC Accelerator (uvođenje inovacija na tržište)

Na kraju projekta prijavitelji bi trebali biti spremni za sljedeću fazu koja može biti podnošenje zahtjeva za EIC Accelerator program, licenciranje, tržišnu analizu (costumer trail) ili neki drugi put do održivosti koji bi trebao biti jasan. Prihvatljivi prijavitelji su pojedinačna mala i srednja poduzeća (uključujući spin-up i novoosnovana poduzeća) i u iznimnim slučajevima male i srednje tvrtke (manje od 500 zaposlenih).

Predviđeno je mješovito financiranje (blended finance) i to od 0,5 do 15 milijuna eura kapitalnih ulaganja, a za tehnologijski razvoj i validaciju na skali TRL 5-8 do 2,5 milijuna eura bespovratnih sredstava. Predviđeno je i bespovratno financiranje samo pod vrlo određenim uvjetima.

Što sudionici mogu očekivati?

Naglasak Info dana će biti na zemljama proširenja (widening countries) kako bi se pojačalo njihovo sudjelovanje u programima i unaprijedila uspješnost njihovih prijava na ovaj instrument OBZORA EUROPA.

Detaljne informacije o programima i prijavama, zainteresirani će moći čuti od samih članova EIC odbora i predstavnika Europske komisije dok će ih hrvatski predstavnici inovativnih poduzeća, kao i predstavnici državnih tijela, uključenih u program OBZOR EUROPA, provesti kroz svoja iskustva u prijavama.

Sudjelovanje na info danu je besplatno, uz obaveznu prijavu putem poveznice, a radni jezik je engleski.