EDIH CROBOHUB++ na SoftCom 2023

EDIH CROBOHUB++ na SoftCom 2023

Saznajte kako besplatno unaprijediti poslovanje i digitalno transformirati javni sektor.

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), kao koordinator projekta EDIH CROBOHUB++, ima priliku predstaviti aktivnosti i partnerski konzorcij u sklopu 31. međunarodne konferencije SoftCom 2023, posvećenoj softveru, telekomunikacijama i računalnim mrežama. Konferencija će se održati u Splitu u hotelu Amphora (Šetalište pape Ivana Pavla II 51), od 21. do 23. rujna 2023., i odlična je prilika za sve one koji žele saznati više o besplatnim uslugama pomoću kojih će unaprijediti svoje poslovanje u procesu digitalne transformacije.

S mrežom Europskih središta digitalnih inovacija (EDIH) Europska komisija kroz program Digitalna Europa želi izgraditi dinamičnu zajednicu centara i drugih dionika koji potiču umrežavanje, suradnju i prijenos znanja između EDIH-ova, malih i srednjih poduzeća, javnog sektora i drugih relevantnih dionika i inicijativa.

EDIH-ovi igraju ključnu ulogu u ubrzavanju digitalne transformacije Europe podrškom poduzećima u poboljšanju poslovnih i proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga koje upotrebljavaju digitalne tehnologije. Glavni cilj im je izgradnja digitalnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća te organizacija javnog sektora kroz pružanje inovacijskih usluga te osposobljavanje i razvoj vještina koje su ključne za uspješnu digitalnu transformaciju kako bi odgovorili na digitalne izazove i postali konkurentniji.

U suorganizaciji Sveučilišta u Splitu Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) te Hrvatskog komunikacijskog i informacijskog društva, ova konferencija donosi bogat trodnevni program sa zanimljivim govornicima i panel diskusijama.

Predstavnik projektnog konzorcija EDIH CROBOHUB++, prof. dr. sc. Hrvoje Džapo s FER-a, sudjeluje u panelu naziva DIGITAL TRANSFORMATION – THE RISE OF EDIHs, na kojem će, u društvu predstavnika ostala tri EDIH-a u Hrvatskoj, okupljenima reći više o ulozi i važnosti EDIH-ova, ali i sudjelovati u raspravi na kojoj će konkretizirati primjer korištenja različitih naprednih tehnologija za poticanje digitalne transformacije hrvatskih tvrtki i javnog sektora.
Uz FER kao koordinatora, partnerski konzorcij EDIH CROBOHUB++ čini još šest partnera: Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Visoko učilište Algebra, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG- BICRO), Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce) te InfoDom d.o.o. Važan je ovo korak kojim se želi premostiti jaz u suradnji znanosti, javnog sektora i gospodarstva, a upravo na ovoj zanimljivoj raspravi ćemo doznati koji su sljedeći koraci.