Vitkim i agilnim poduzetništvom lakše i do osobnog uspjeha

Kako vitkim i agilnim poduzetništvom lakše doći i do osobnog uspjeha?

Danas gotovo da nema startup poduzetnika koji nije čuo za metodu vitkog ('lean') i agilnog poduzetništva. Radi se o metodi koju se prije više od desetljeća počeli razvijati Steve Blank i Eric Ries na Sveučilištu Stanford kao odgovor na činjenicu da više od 75% tvrtki ne uspijeva usprkos dobro pripremljenom poslovnom planu i dosljednom praćenju tada preporučenog poduzetničkog procesa za startupe - od inovacija, privlačenja investitora, izgradnje izvršnog tima pa sve do završetka sjajnog proizvoda i ulaska na tržište s ciljem što veće prodaje.

agileblaz

Glavni problem procesa izgradnje tvrtke na temelju poslovnog plana je to što poduzetnik dobiva povratne informacije s tržišta tek na samom kraju procesa, nakon već uloženih značajnijih vremenskih i financijskih sredstava. Najviše startup tvrtki propada zato što nitko ne želi kupiti njihove proizvode (nema tržišta). Tako osnovni temelj vitkog i agilnog poduzetništva čini odgovor na pitanje kako prenijeti tržišni rizik na sam početak procesa pokretanja tvrtke, što poduzetniku omogućuje da iz tržišta dobije informacije o stvarnim potencijalnim kupcima – još i prije nego što se izgradi skup i fantastičan proizvod, sa svim utrošenim financijskim, vremenskim i kreativnim resursima. Takav potez u mnogo slučajeva uvelike smanjuje poslovni rizik, a time i vjerojatnost propadanja tvrtke.

U sklopu vitkog i agilnog poduzetništva umjesto planiranja naglasak je na eksperimentiranju, umjesto poduzetnikove intuicije u prvom su planu brze povratne informacije potencijalnih stranaka, a ključan je i postupni ciklični razvoj proizvoda u aktivnoj suradnji s tržištem. Metodologija vitkih i agilnih tvrtki, zajedno s izrazima kao što su “pivot”, “najosnovniji prihvatljivi proizvod”, “konstantno poboljšanje” i “sprint”, sve se više koristi kako kod novih startup tvrtki, tako i kod onih etabliranih te naposljetku, i kod najboljih svjetskih poslovnih škola.

Temeljni koncepti vitkog i agilnog poduzetništva

Teorija i praksa vitkih i agilnih tvrtki konstantno se širi i uključuje sve novije pristupe, u posljednje vrijeme posebno u području praćenja metrike razvoja i napretka startup tvrtki, no temelji su ostali isti. Glavna je zadaća agilnih metoda osigurati male segmente, odnosno pojedinačne funkcionalnosti proizvoda u najkraćem roku – funkcionalnosti koje će korisnici uistinu koristiti.

Središnji koncepti agilnog razvoja su prilagođeno planiranje, rano isporučivanje i ispitivanje pojedinih funkcionalnosti proizvoda, konstantno poboljšavanje, redovito prilagođavanje promjenama, jednostavnost, vizualizacija rada, sprint, redoviti kratki 15-minutni jutarnji sastanci i slično. S agilnim metodama, dakle, želimo osigurati visoku razinu izvršnosti s održavanjem potrebne fleksibilnosti.

S druge strane, vitko (lean) startup poduzetništvo dizajnirano je prvenstveno za suočavanje s neizvjesnošću i otklanjanje svega što ne doprinosi vrijednosti za kupce. Vrijednost je ono za što su kupci spremni platiti. Glavni alati vitkog poduzetništva su podaci prije retorike i ega članova tima, ispitivanje vrijednosti s najosnovnijim prihvatljivim proizvodom, pivot kao temeljna promjena u strategiji poslovanja tvrtke te mjerenje pravih stvari.

Mjerenje pravih stvari odnosi se prvenstveno na važnu graničnu liniju između stanja tvrtke u fazi traženja poslovnog modela (faza traženja) i faze izvršavanja. Tek u fazi izvršavanja tvrtka može početi mjeriti svoj uspjeh na temelju financijskih izvještaja (računi dobiti i gubitka, bilanca stanja itd.), u fazi traženja poslovnog modela nužno je da se startup tvrtka osloni na posve druge metrike (inovacijsko računovodstvo). Također, startup tvrtka mora među metrikama uvijek izabrati onu koja je u određenom trenutku najvažnija te se na nju usredotočiti. Ona, prije svega, ovisi o fazi u kojoj se startup tvrtka nalazi.

Agilne, kao i vitke metode poduzetništva zastupaju vizualizaciju rada, stoga su važan dio vitkog i agilnog poduzetništva Kanban ploče za praćenje napretka rada te platno za (re)konstrukciju poslovnog modela tvrtke (Business Model Canvas i Running Lean Canvas – o kojima smo već pisali), kao i drugi oblici i tehnike izrade prototipa i vizualizacije.

Prenošenje vitkih i agilnih koncepata na područje osobnog uspjeha

Popriličan broj temeljnih koncepata i tehnika vitkog i agilnog poduzetništva moguće je prenijeti i na područje osobnog života i individualne uspješnosti. Naime, kao što je poslovno okruženje za startup tvrtke postalo kompleksno, nepredvidivo i zasićeno ponudama, tako su i naši osobni životi sve opterećeniji tiranijom izbora, nerealnih očekivanja, informacijske preopterećenosti, složenosti tržišta i visoke neizvjesnosti. Ako ništa drugo, više ne postoji siguran posao, kao što je to bilo prije desetak godina, a i okruženje od pojedinca zahtijeva konstantnu brzu izobrazbu, usavršavanje i prilagodbu tržištu. Stoga klasično postavljanje ciljeva (S.M.A.R.T. i druge slične metode) jednostavno više ne funkcionira, jednako kao što ne funkcionira ni klasično poslovno planiranje u većini startup tvrtki. Planiranje i upravljanje osobnim također životom zahtijeva modernije i naprednije tehnike.

Tako možemo pobliže pogledati nekoliko temeljnih tehnika vitkog i agilnog poduzetništva koje se mogu korisno upotrijebiti i u raznim područjima osobnog života, a sve kako bi se postigla veća uspješnost:

1. Ne budite zombi

Nasuprot uspješne startup tvrtke nalazi se ili propala tvrtka ili, još gore, zombi tvrtka. Zombi tvrtka je tvrtka koja, s jedne strane, ne propada, a s druge strane ne doživljava ni uspjehe i brzi rast. Posljedično, zombi tvrtka postaje izuzetni rasipnik resursa i ljudske energije te centar velikog nezadovoljstva osnivača i drugih ljudi te svih dionika i partnera tvrtke. Svrha vitkih i agilnih metoda je da poduzetnici izbjegnu scenarij u kojem njihova tvrtka postane neka vrsta zombija.

Na isti način, najgora stvar koja vam se može dogoditi u osobnom životu je da postanete “zombi”. Ne živite, već samo postojite. To se, nažalost, ljudima događa više no što bi se očekivalo. Prosječno zdravlje, prosječan posao, prosječni odnosi – sve to dovodi do zombi života. U životu zaslužujete posao iz snova, izuzetne odnose i optimalno zdravlje, a ne prosječnost. Kako biste izbjegli da postanete zombi u životu, možete se voditi upravo temeljnim principima gradnje vitkih i agilnih tvrtki.

Prva važna lekcija je, dakle, da se nikada ne smijete pomiriti s prihvaćanjem prosječnosti i postati zombi, jer ćete tako samo postati centar negativne energije, svoje dragocjene sekunde života ćete odbaciti, a također ćete imati dodatni negativni utjecaj na svoju okolinu.

Nikada ne smijete postati zombi, već si postavite viziju života, a zatim ju ustrajno slijedite!

2. Počnite s vizijom i pitanjem zašto

Neuspješne i prosječne tvrtke počnu s pitanjima što i kako. Odnosno: što ćemo proizvoditi i kako ćemo to proizvesti, a u pozadini je obično samo motiv profita, u čemu nema ničega pogrešnog, ali to nije dovoljno! Često pak tvrtke zaboravljaju odgovoriti na ključno pitanje, koje glasi: zašto bismo to uopće radili.

Najuspješnije tvrtke na svijetu uvijek počnu s pitanjem zašto, kako kaže Simon Sinek u svojoj knjizi Započnite sa zašto. Radi se o emocionalnoj komponenti koja omogućuje znatno uspješnije inoviranje, lakše svladavanje prepreka, privlačenje najboljeg kadra te neusporedivo bolju komunikaciju sa strankama, jer je ona iskrena i dolazi duboko iz srca. Ljudi rado slijede ljude i tvrtke koje imaju snažnu životnu misiju.

Također, tvrtka treba i jasnu viziju, koja je više nego na rješenja (stvarne proizvode) vezana na same probleme koje tvrtka želi riješiti svojim strankama te na doprinos u odabranoj gospodarskoj grani. Nužno je, naime, da  tvrtka oblikuje svoje proizvode na temelju povratnih informacija s tržišta, a ne na temelju nepotvrđenih pretpostavki i uvjerenja poduzetnika o tome što je na tržištu potrebno. Pritom je, naravno, nužno da tvrtka ostane vjerna emocionalnoj viziji osnivača, koji problem žele riješiti, žele promijeniti odabranu gospodarsku granu na bolje – a možda čak i čitav svijet. Ako pitanje “zašto” svakodnevno pruža motivaciju za borbu i svladavanje prepreka na iznimno zahtjevnom tržištu, vizija osigurava zadržavanje pravih smjerova razvoja i rasta tvrtke.

Ništa drugačije nije ni u osobnom životu. Bez obzira na to što želite postići ili iskusiti, najprije se morate upitati zašto. Zašto zaista želite biti bogati, zašto želite imati partnera ili posao iz snova, biti u dobroj formi, putovati oko svijeta ili nešto drugo. Ako nemate emocionalno uzbudljiv odgovor na pitanje zašto, imate malo mogućnosti da postignete svoje postavljene ciljeve. Naime, samo emocionalni naboj zapravo je ono što nas može odvesti preko svih prepreka, kao i kroz svakodnevni naporan rad, te dovesti do pravih ljudi koji će nam pomoći da postignemo svoje životne ciljeve.

Za postizanje uspjeha u životu postavite jasnu viziju onoga što želite iskusiti i doseći, a naročito se držite snažnog pitanja “zašto”.

3. Praćenje filozofije Kaizen

Kaizen je japanska riječ koja označava promjenu u pozitivnom smislu. Temelj je vitkih i agilnih metoda, usklađena s filozofijom prema kojoj je potrebno stalno uvoditi poboljšanja u svim poslovnim funkcijama. Stalno stjecanje novog znanja, uvođenje suvremenih metoda rada, povećanje brzine inoviranja, optimizacije procesa – sve to spada pod okrilje filozofije Kaizen.

Ništa drugačije nije u području osobnog života. Postoje dvije vrste perspektiva koje pojedinac može imati: prva je perspektiva rasta (growth mindset), a druga je fiksna perspektiva (fixed mindset). Jedna od najčešćih razlika između uspješnih i neuspješnih ljudi nalazi se upravo u ova dva različita načina razmišljanja. Fiksna perspektiva pretpostavlja da su stvari u životu pojedinca fiksne, od inteligencije, talenata, sve do samih situacija u kojima se nalaze. Perspektiva rasta pretpostavlja da se pojedinac može poboljšati u svemu i da u životu ne postoji gotovo ništa fiksno (osim možda tjelesne visine i slično). Ukratko, stalni osobni napredak dovodi do napretka i uspjeha u različitim sferama života. Kako siješ, tako ćeš i žeti, osnovno je pravilo osobnog i poslovnog uspjeha.

Lekcija Kaizen iz poslovnog svijeta kaže da morate stalno osobno rasti i ulagati u sebe jer ste najbolje i potencijalno najisplativije ulaganje.

4. Vaše okruženje i vaši odnosi

Osim vaše perspektive, najvažniji su faktori za uspjeh i osobnu sreću vaše okruženje u kojem djelujete te vaši odnosi. Lekcija iz startup poduzetništva je da tvrtka s prosječnom ili lošom ekipom na dobrom tržištu (pravo tržišno okruženje) obično ima puno više mogućnosti za uspjeh od izuzetne ekipe na malom tržištu koje je u opadanju (loše tržišno okruženje). Kada izuzetan tim stvori proizvod za pravo tržište, događa se nešto čarobno – nastaje izuzetna startup tvrtka. Ova formula je “sveti gral” uspjeha svake startup tvrtke, kombinacija pravog tržišta i prave ekipe.

Isto vrijedi i u području osobnog života. I tu je, naime, izuzetno važno kakav smo okoliš izabrali i s kakvim smo ljudima okruženi. Ako smo najsposobniji i najpametniji u sobi, tada smo u pogrešnoj sobi. Također je bitno da se družimo s ljudima koji nas podržavaju, potiču i guraju preko naših granica zone komfora. Istodobno, naravno, i mi uzvratno pomažemo drugima u njihovom osobnom rastu, razvoju i postizanju ciljeva.

Prvi razumni korak, ako osjećate da niste okruženi pravim ljudima, je da pronađete osobnog mentora. Zatim dalje polako analizirajte odnose i uvodite promjene, ako su potrebne.

Osim za ljude, isto vrijedi i za okruženja u kojima se nalazite. Puno je lakše biti uspješan u osobnom životu na tržištima koja rastu i obećavaju, nego na tržištima koja su u opadanju. Puno je lakše napredovati u tvrtki koja ima zdrave temelje, poticajnu kulturu i svijetlu perspektivu, nego da smo samo zadovoljni prvim poslom koji smo dobili, čak i ako nije primjeren za nas.

Pritom se radi o zahtjevnom skoku u perspektivi jer moramo, umjesto stvari i ljudi koji nam se u životu dogode same po sebi ili dođu prve pod ruku, sami proaktivno tražiti okruženja, mogućnosti i ljude koji su za nas pravi fit. U okruženjima u kojima sjajimo od zadovoljstva, s veseljem ostvarujemo vrijednost, stvaramo i napredujemo. Glavna prednost 21. stoljeća upravo je to da od mnoštva mogućnosti koje nudi svijet možete svoj život sami sastaviti od onih dijelova koji su vam osobno najvažniji i koji vam najviše odgovaraju – dovoljno je da imamo dovoljno hrabrosti i da sustavno donosimo odluke.

Dobro razmislite u kakvom okruženje želite raditi i kakvo vam okruženje najbolje odgovara. To je, naime, izuzetno važno za vaš uspjeh. Pažljivo izaberite pravu industriju, prava poslovna okruženja i prave ljude. Nitko u životu ne uspijeva sam.

5. Kanban

Trećina naših moždanih neurona namijenjena je percepciji vizualnih elemenata. Svi znamo za izreku da slika govori više od tisuću riječi. Tu činjenicu uspješne tvrtke, koje slijede vitke i agilne principe, uvelike iskorištavaju i to pomoću vizualizacije rada. Koncept se zove Kanban.

Kanban je japanska riječ za znak, odnosno ploču. Osnovna ideja je da s post-it listićima u uredu ili bilo kojem drugom radnom prostoru jasno vizualiziramo tijek i status rada. Jedan od pojednostavljenih načina kako to postižemo je da je na svakom post-it listiću napisan zadatak, a listić se u skladu s radnim procesom pomiče iz područja “učini”, u područje “u tijeku”, sve do područja “učinjeno”. Tako tim uvijek ima jasan pregled nad poslovima koje je potrebno još učiniti, koji su u radnom procesu i koji su već napravljeni.

Korištenje vizualizacije u osobnom životu također je izuzetno važno. Osim korištenja Kanban ploče u kućnom okruženju, s ciljem vizualizacije onoga što svaki član obitelji mora učiniti, možete takvu ploču koristiti i za vizualno prikazivanje obiteljskih ili osobnih ciljeva – od toga gdje namjeravate putovati do željenog automobila (marka, boja i slično) ili stana, odnosno kuće. S takvom vizualizacijom uvijek ćete imati pred očima svoje ciljeve, kao i najvažnije zadatke koji vas očekuju u sljedećem sprintu.

Slike, skice i druge vizualne instalacije vaš mozak naprosto obožava. Stoga što sistematičnije i preciznije vizualizirajte svoje ciljeve, popis zadataka te druge organizacijske elemente vašeg osobnog života.

6. Sprint, jutarnji sastanak i refleksija

Tri važna temelja agilnog razvoja (metodologija SCRUM) na operativnoj razini su sprint, kratki jutarnji sastanak i refleksija nakon sprinta. Sprint su svi zadaci koji će se obavljati u zadanom vremenskom razdoblju (obično u dva do četiri tjedna), predstavljeni na Kanban ploči, kratak jutarnji sastanak, koji ne smije trajati više od 15 minuta, namijenjen je kalibraciji tima, a refleksija je sustavna usmjerenost na kontinuirana poboljšanja.

Na jutarnjem sastanku svaki član tima treba odgovoriti na tri kratka pitanja, odnosno na pitanja što je učinio dan ranije, što namjerava raditi u tekućem danu te pojavljuju li se pritom prepreke. Sastanak se odvija stojeći i ne smije biti dulji od 15 minuta, a najbolje je ako se održava svaki radni dan u isto vrijeme i na istom mjestu.

Na kraju svakog sprinta slijedi sastanak posvećen refleksiji (retrospekcija) gdje članovi tima odgovaraju na tri pitanja, a to su što je tim dobro napravio, što nije napravio tako dobro i zašto su stvari krenule krivim putem, odnosno što bi mogli pojedini članovi ekipe te ekipa kao cjelina napraviti još bolje. Na temelju toga tim odlučuje što će nastaviti, što će prestati raditi i koje će nove obrasce ponašanja uvesti u svoj rad.

Potpuno istu filozofiju možete upotrijebiti u svom osobnom životu. Na vašoj osobnoj Kanban ploči možete imati jasnu vizualizaciju postavljenog sprinta u određenom vremenskom razdoblju, a svako jutro izdvojite 15 minuta za kalibraciju i usredotočenost na svoje najvažnije zadatke i ciljeve. Nakon svakog sprinta upitajte se što vam je išlo od ruke i s čime je dobro da nastavite, a što je potrebno promijeniti u vašem životu i načinu rada kako biste u budućnosti bili uspješniji. Na taj način ćete zasigurno izuzetno puno povećati svoju osobnu produktivnost i uspješnost.

Više ideja o tome kako možete koristiti vitke i agilne metode, kao što su pivot i MVP za povećanje svog uspjeha u svim područjima života te kako možete postići veću osobnu produktivnost, možete pročitati na autorovom osobnom blogu – AgileLeanLife.com. Sadržaj je na engleskom jeziku.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na Netokraciji dopušteno je samo korisnicima koji ostave svoje ime i prezime te mail adresu i prihvate pravila ponašanja.

Pravila ponašanja

Na Netokraciji za vas stvaramo kvalitetan, autorski potpisan sadržaj i zaista se veselimo vašim kvalitetnim, kontruktivnim komentarima. Poštujmo stoga jedni druge prilikom komentiranja, kao i Zakon, držeći se sljedećih pravila ponašanja:

  • Ne budite 💩: Nema vrijeđanja, diskriminiranja, ni psovanja (osim ako nije osobni izričaj, ali onda neka psovka bude općenita, a ne usmjerena prema nekome). Također, upoznajte se sa stavkom 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima prije no što ostavite komentar.
  • Samo kvalitetna rasprava, manje trolanja: Ne morate se ni sa kim slagati, ali budite konstruktivni i doprinesite raspravi! Svako trolanje, flameanje, koliko god "plesalo" na granici, leti van.
  • Imenom i prezimenom, nismo Anonymous 👤: Autor sadržaja stoji iza svog sadržaja, stoga stojite i vi iza svog komentara. Koristimo ime i prezime te pravu email adresu.

Kako koristimo podatke koje ostavljate? Bacite oko na našu izjavu o privatnosti.

Sve ostale komentare ćemo s guštom spaliti, jer ne zaslužuju svoje mjesto na internetu.

Odgovori

Tvoja e-mail adresa neće biti objavljena.

Popularno

Umjetna inteligencija

Najvažniji dio Rimčevog Vernea nije robotaksi, već iskustvo?

Ovaj tjedan rebrendirana u Verne, Project 3 Mobility, tvrtka koju su 2019. godine osnovali Mate Rimac, Adriano Mudri te Marko Pejković, danas napokon ima prvo “opipljivo” predstavljanje onog što su razvijali. No, je li robotaksi usluga zbilja najvažnije što mogu ponuditi?

Pametni automobili

Direktor Vernea tvrdi da su granice između 4. i 5. razine autonomije nejasne – što kažu stručnjaci?

Peta razina autonomnosti vozila svojevrstan je sveti gral industrije, no je li uopće dostižna i potrebna?

Tvrtke i poslovanje

Istraživanje korisničkog iskustva: Jeste li spremni čuti što trebate napraviti?

Ako se pravilno postavi, kao ključna poslovna funkcija, UX istraživanje može pomoći u diverzifikaciji portfelja proizvoda, usluga i korisnika, otkrivanju različitih vrijednosti vaše ponude, implementiranju novih trendova i strategija, a mogao bi vam ukazati i na neiskorištene prilike za širenje i inoviranje. Ako vam to nije dovoljno, čitajte dalje, i otkrijte kako to rade najveće tvrtke na svijetu...

Što ste propustili

Veliki intervjui

Platformski rad u Hrvatskoj: Na 4 digitalne platforme i 1500 agregatora rasporedilo se 16 tisuća “gigera”

Od početka godine u sustavu JEER evidentirano je 16.000 osoba koje su u nekom razdoblju radile putem digitalnih radnih platformi i 1500 agregatora koji su ih zapošljavali. Nijednoj od tih osoba neka od 4 aktivne platforme nije direktno dala ugovor o radu.

Prikaz

Book&Zvook: Jeste probali audioknjige na hrvatskom?

...bolje nego da trčimo za njima i vičemo: „Pa vi ništa ne čitate!“, kažu Ljubica Letinić i Lana Deban iz Book&Zvooka koje su nam objasnile kako nastaju audioknjige - na hrvatskom.

Novost

Euromoney proglasio RBA najboljom digitalnom bankom u Hrvatskoj

Jedan od vodećih europskih časopisa u području financija i bankarstva Euromoney, proglasio je Raiffeisenbank Hrvatska najboljom digitalnom bankom u Hrvatskoj. Ova se nagrada svake godine dodjeljuje banci s vodećom ponudom digitalnih proizvoda i usluga.

Pametni automobili

Direktor Vernea tvrdi da su granice između 4. i 5. razine autonomije nejasne – što kažu stručnjaci?

Peta razina autonomnosti vozila svojevrstan je sveti gral industrije, no je li uopće dostižna i potrebna?

Društvene mreže

Andrej Plenković i Možemo razvaljuju TikTok

Do kraja parlamentarnih izbora premijer Plenković lajkaniji je bio od Pernara, a Možemo najpraćenija stranka.

Novost

Cijeli svijet zahvatio “plavi ekran smrti”: Što do sada znamo

Aviokompanije otkazuju letove, televizije su prestale s emitiranjem, poslovanje su prekinule mnoge banke, pa i Londonska burza. U Hrvatskoj probleme ima CEZIH, televizije, pa i kontrola leta.