PANEL: Digitalna transformacija javnog sektora

PANEL: Digitalna transformacija javnog sektora

Na ovom panelu raspravit će se o stanju, iskustvima i budućnosti digitalne transformacije javne uprave.

Ubrzano uvođenje digitalizacije usluga koje pruža javni sektor u Hrvatskoj pomaže Vladi ispuniti očekivanja građana i poslovnog svijeta te pomaže javnoj upravi da postane učinkovitija. Međutim, digitalizacija je samo dio digitalne transformacije javne uprave.

Panelisti koji će raspraviti budućnost digitalne transformacije javne uprave su sljedeći:

Besplatnu prijavnicu možete pronaći ovdje, a webinar će se održati na hrvatskom. Također, webinar se snima.