7. WOOM Webinar

7. WOOM Webinar

Na webinaru ćemo se upoznati s ChatGPT-om s raznih strana poslovne primjene, a cilj webinara je približiti vam mogućnosti koje nudi ChatGPT i drugih AI alata, te njihovu primjenu u praksi.

Od svog pokretanja u studenom 2022., ChatGPT je osvojio svijet i ponovno osmislio mogućnosti Generative AI u svim sferama života. U samo nekoliko dana stakao je jedan milijun korisnika te pobudio ogroman interes kod poslovnih korisnika.

Large Language Models (LLM) kao što je ChatGPT donose jedinstvene prilike da se korisničko iskustvo podigne na nove visine i ostane ispred ostalih. To pred poduzentike i menadžere postavlja niz novih izazova. 

Panelisti:

Pitanja panelistima možete uputiti i unaprijed putem ovog linka.

Webinar će se održati na hrvatskom jeziku i besplatan je za sudjelovanje. Webinar se snima.