Kalendar događanja

Kalendar događanja

Svibanj 2020.

2. 2 do 6. 6 Zagreb

LUMEN

13. 1 do 25. 6 Europa

The Europas 2020.

6. do 27. svibnja Na daljinu

Webinar Akcelerator za gradove

7. do 8. svibnja Zagreb

DORS/CLUC Konferencija 2020.

13. do 14. svibnja Zagreb

Job Fair 2020.

14. svibnja u 18:00 - 19:00 Na daljinu

Adria Business Network Online 3: Restart poslovanja

15. svibnja u 10:00 - 11:00 Virtual

Digitalni doručak: Interna komunikacija u doba krize

18. do 28. svibnja Na daljinu

TBD Konferencija i radionice

30. do 31. svibnja tivat

Spark.me 2020.