Stižu nove elektroničke osobne iskaznice, ostaju li stare boljke s e-uslugama?

Stižu nove elektroničke osobne iskaznice, ostaju li stare boljke s e-uslugama?

Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da ćemo od iduće godine imati poboljšane osobne iskaznice - bit će obogaćene biometrijskim identifikatorima, što čini razinu utvrđivanja identiteta korisnika eOI višom nego do sada. No, hoće li konačno elektronička osobna iskaznica biti standard za pristup svim javnim e-uslugama ili će i dalje biti nelogičnosti koje otežavaju njihovo korištenje?

Postani e-Građanin, ostani doma. Dio je to dopisa koji je Ministarstvo uprave poslalo medijima u travnju te se pohvalilo povećanjem od 80.000 korisnika u samo prvom tjednu tog mjeseca. Nije to ni čudno, ako uzmemo u obzir koliko je situacija s novim koronavirusom te mjere zaštite koje su poduzete da bi se suzbila pandemija utjecale na digitalizaciju, odnosno povećano korištenje usluga online. Tu spadaju, naravno, i javne usluge, a u kontekstu ovog teksta posebno su zanimljive one za koje je potrebna najviša razina vjerodajnice, odnosno identifikacija identifikacijskim certifikatom koji sadrži naša elektronička osobna iskaznica.

Što donose nove eOI?

Kako stoji u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, za koji je u tijeku e-Savjetovanje, eOI će biti obogaćena biometrijskim identifikatorima, što znači da se uz sliku pohranjuju i otisci prstiju. To će omogućiti izuzetno visoku razinu utvrđivanja identiteta korisnika eOI.

Veselit će se i roditelji – dosadašnja zakonska odredba, po kojoj su identifikacijski certifikati na eOI bili uskraćeni djeci mlađoj od pet godina, odlazi u prošlost, što znači da će roditelji moći preko e-Građana pristupati podatcima djeteta te, primjerice, preuzeti dokumente iz matičnih registara potrebne za upis djece u jaslice ili ostvarivanje prava na potporu djeteta.

Uz to, novitet je i mogućnost aktivacije udaljenog osobnog kvalificiranog potpisnog certifikata kako bi se olakšao digitalni potpis putem mobilnih uređaja. Naime, programski paket eID Middleware, nužan za korištenje eOI, koji je izradila Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD), ne pruža podršku za mobilne uređaje, nego samo za desktop računala, a sada bi i mobilni uređaji imali mogućnost autorizacije molbi i zahtjeva prema državnoj upravi korištenjem certifikata u oblaku.

Tehnički preduvjeti za nesmetano korištenje eOI za sve javne usluge postoje otkako je ona i predstavljena prije pet godina, a od iduće godine sve se poboljšava. No, problemi nastanu, kao i uvijek, u praksi. Pa pogledajmo neke od primjera nelogičnosti, kako za građane, tako i za poslovne subjekte.

Za svaki novi sustav novi certifikat?

Ako ovlaštena osoba u tvrtkama može pristupati sustavu e-Porezna putem osobnog certifikata i koristiti uslugu u poslovne svrhe, zašto isti princip nije primijenjen kod Registra stvarnih vlasnika, u koji se moglo pristupiti samo uz pomoć Fininog poslovnog certifikata?

Trenutno elektroničke osobne iskaznice sadrže identifikacijski i potpisni certifikat za osobe starije od 18, a mlađe od 65 godina. No, primjerice, ako želimo sudjelovati u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, stečajnom i postupku osiguranja, odnosno koristiti Finin sustav e-Dražbe, moramo posjedovati odgovarajući digitalni certifikat, odnosno autentikacijski i potpisni. Iako ta dva certifikata sadrži i naša elektronička osobna iskaznica, usluga e-Dražbe može se koristiti isključivo uz Finin digitalni certifikat, koji se dodatno naplaćuje.

Za korištenje usluga za poslovne subjekte, situacija se komplicira. U slučaju e-Porezne, recimo, stvari dobro funkcioniraju. Tako građani, koji su ujedno i osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnici obrta, direktori, članovi uprave) mogu koristiti poslovne certifikate Fine ili AKD-a za sebe kao građanina, a stvari funkcioniraju i obratno – osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta mogu koristiti i svoje osobne NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) vjerodajnice za pristup sustavu koji će prepoznati da se radi o ovlaštenoj osobi (iznimka su prokuristi za koje vrijedi posebna procedura).

No, iako bi se očekivao sličan scenarij i u drugim situacijama, odnosno da ovlaštene osobe mogu koristiti osobne certifikate za pristup uslugama vezanima uz njihovo poslovanje, kada je trebalo predati podatke za Registar stvarnih vlasnika, online se to moglo napraviti samo uz Finine poslovne certifikate!

Kad Zakon odredi koji se certifikat mora koristiti

Ide se tako daleko da je obveza korištenja Fininih certifikata upisana i u zakone, poput Zakona o fiskalizaciji. Naime, u njemu stoji da je “Obveznik fiskalizacije dužan radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa od Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka”. Identifikacija i potpisivanje, gdje li smo to već čuli i imali? Čak i ako uzmemo u obzir da se može razlikovati poslovna i privatna osoba, ne treba smetnuti s uma eIDAS, odnosno Uredbu Europskog parlamenta i vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu, u kojoj stoji:

Kada je za transakciju potreban kvalificirani elektronički pečat pravne osobe, kvalificirani elektronički potpis ovlaštenog predstavnika pravne osobe trebao bi biti jednako prihvatljiv.

Zakonom o fiskalizaciji točno je određeno da se za fiskalizaciju računa moraju koristiti Finini certifikati.

Fiskalizacija bi mogla funkcionirati uz eOI, ali problem je u procesu, što ćete vidjeti kasnije u objašnjenju Ministarstva uprave.

Mogao bi se ovaj niz nastaviti i dalje, a dok je jasno da je riječ o različitim davateljima certifikata (Fina, AKD…), odaje se dojam da je dokument koji bi trebao imati svaki građanin Republike Hrvatske, osobna iskaznica, u nekim situacijama zanemaren. Ako već imamo elektroničku osobnu iskaznicu, ako ona sadrži identifikacijski certifikat koji služi za osiguranje elektroničke potvrde identiteta osobe kojoj je izdana osobna iskaznica te autentikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama, kao i potpisni certifikat, koji služi za podršku naprednom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis – zašto se ona ne može koristiti za sve situacije u kojima je potrebna identifikacija i/ili potpis građanina, bilo da je riječ o privatnoj osobi ili osobi koja je ujedno ovlaštena za zastupanje kakvog poslovnog subjekta?

Što kažu nadležne institucije

U odgovorima koje sam dobila od nadležnih institucija, pomalo se priznaju neusklađenosti. Tako se Ministarstvo pravosuđa osvrnulo na e-Dražbe, navodeći da je u Pravilniku o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku propisano da je preduvjet za pristup sustavu elektroničke javne dražbe posjedovanje valjanog digitalnog certifikata kojim se potvrđuje identitet ponuditelja i certifikata koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa u sustavu elektroničke javne dražbe.

Dakle, preduvjet za pristup sustavu elektroničke javne dražbe je posjedovanje valjanog digitalnog certifikata određene kvalitete, a ne certifikat bilo kojeg konkretnog izdavatelja certifikata.

Samim time, nije nužno da se koristi isključivo Finin certifikat, nego samo valjan certifikat, iako je usluga u praksi omogućena samo uz njegovo korištenje. Iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva doznajemo kako je Fina “u postupku razvoja sustava koji će omogućiti sudjelovanje u servisu e-Dražba i korisnicima s digitalnim certifikatima na osobnim iskaznicama”.

U slučaju fiskalizacije, situacija je nešto kompliciranija. Dok se Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva samo poziva na Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, odnosno da je njime određeno da su obveznici fiskalizacije dužni nabaviti certifikat od FINA-e, Ministarstvo uprave dodatno pojašnjava zašto je to nužno:

Što se tiče Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12) u člancima od 2. do 12. objašnjeno je da se u predmetnom slučaju radi o primjeni tzv. aplikativnog certifikata. Njegova je svrha i struktura (profil) takva da se njime omogućava pouzdana identifikacija aplikacije (i nositelja/vlasnika aplikacije) te se on koristi kao sredstvo za sigurnu i pouzdanu elektroničku komunikaciju između dvaju poslužitelja i aplikacija na njima. U konkretnom slučaju to su aplikacija fiskalne blagajne koja se nalazi na strani obveznika fiskalizacije te poslužitelj i aplikacija na strani Porezne uprave.

Uzimajući u obzir tehničke i procesne zahtjeve, u konkretnom slučaju nije primjenjivo rješenje pomoću elektroničke osobne iskaznice (eOI) iz razloga što se njome može služiti isključivo fizička osoba na koga glasi eOI i u čijem posjedu i pod isključivom kontrolom mora biti u trenutku njezine upotrebe, bilo za potrebe elektroničke identifikacije bilo za potrebe elektroničkog potpisivanja. To bi onda onemogućilo proces fiskalizacije računa od strane primjerice drugih zaposlenika koji izdaju fiskalne račune kupcima jer oni nipošto ne bi smjeli raspolagati (biti u posjedu niti poznavati zaštitni PIN) eOI druge fizičke osobe koja je u ovom slučaju obveznik fiskalizacije te je ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta.

No, Krunoslav Hrnjak, stalni sudski vještak za područje informatike, elektrotehnike i telekomunikacija te osnivač tvrtke yottabyte, smatra da bi eOI u slučaju fiskalizacije mogla biti uvedena kao dodatna mogućnost.

Neupitno je zadržavanje postojećeg modela fiskalizacije pri čemu bi trebalo uvažiti i mogućnost fiskalizacije s aplikacijskim certifikatima drugih izdavatelja, ne samo Fine. Kao dodatnu mogućnost potpisa fiskalnog računa svakako treba uvesti mogućnost korištenja eOI, čime se velikom broju poduzetnika koji imaju manji broj računa smanjuju troškovi, a i administracija oko samog aplikacijskog certifikata. Također eOI dobiva još jednu dodatnu primjenu pa samim time se stvara i kritična masa korisnika i usluga koja će potaknuti građane na veće korištenje eOI.

Niti tehničke niti procesne prepreke tu ne postoje, što vidimo i na samom primjeru jedinstvenog portala Porezne uprave gdje je uredno moguće upravljati ovlaštenjima za svaku tvrtku i gdje je jedan knjigovođa najčešće ovlašten za veći broj tvrtki. Informacijski sustav Porezne uprave može provjeriti tko su sve ovlaštene osobe za fiskalizaciju računa pojedine tvrtke i samim time prihvatiti fiskalni račun.

Pojedini legacy sustavi još nisu prilagođeni NIAS-u, ali radi se na tome

Koordinirano se radi s tijelima i institucijama na tome da se online prijava putem NIAS-a primijeni u svim e-uslugama koje će biti dostupne putem e-Građana i e-Poslovanja, kažu iz Ministarstva uprave.

Ministarstvo uprave navodi kako zastupa stav da bi se svi kvalificirani certifikati trebali koristiti sukladno Zakonu o Uredbi eIDAS, bez obzira radi li se o javnim elektronskim uslugama ili potpisivanju ugovora između privatnih osoba ili pravnih i javnih osoba.

Također, stav Ministarstva uprave je kako se u procesima elektroničke identifikacije korisnika za pristup elektroničkim javnim uslugama treba koristiti sustav NIAS i u njega uključene vjerodajnice, no priznaju kako pojedini postojeći stariji (legacy) sustavi možda još nisu prilagođeni tome da korisnicima omoguće online prijavu putem NIAS-a, što onda omogućava korištenje bilo koje vjerodajnice za elektroničku identifikaciju koja osigurava potrebnu razinu sigurnosti (neovisno o njezinoj tehnološkoj izvedbi i izdavatelju vjerodajnice). “Koordinirano se radi s tijelima i institucijama na tome da se to ubuduće primijeni u svim e-uslugama koje će korisnicima javnih usluga biti dostupne putem sustava e-Građani i e-Poslovanje”, kažu:

Ovaj stav je iskazan i u svim projektima Ministarstva uprave poput sustava e-Građani, odnosno projekata e-Poslovanje ili e-Pristojbe koje Ministarstvo uprave razvija u sklopu ESF fonda, a u kojima će se moći koristiti kvalificirani certifikati svih pružatelja usluga povjerenja, bez ograničavanja na pojedine pružatelje.

Međutim, trebamo biti svjesni kako su pojedini sustavi uspostavljeni puno ranije (op.a. legacy sustavi), dakle prije donošenja Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi te da je u takvim sustavima nužno izvršiti odgovarajuće promjene vezane uz način elektroničke identifikacije, što su brojna tijela i institucije već provele u svojim e-uslugama, no kod pojedinih drugih e-usluga to će moguće iziskivati još neko vrijeme bilo za pravne, organizacijske i/ili tehničke prilagodbe.

Što nam donosi e-Poslovanje?

Ministarstvo uprave najavljuje i više detalja o pristupanju sustavu e-Poslovanje, putem kojeg će biti omogućen pristup i korištenje e-usluga osobama ovlaštenima za zastupanje pravnih osoba koje su upisane u Sudski registar te u registre neprofitnih organizacija kao što su Registar udruga i zaklada, političkih stranaka, vjerskih zajednica u Hrvatskoj.

Isto će biti omogućeno i obrtnicima koji su upisani u Obrtni registar, kao i poljoprivrednicima i nositeljima poljoprivrednih gospodarstava iz baze Upisnika poljoprivrednika te fizičkim osobama koje obavljaju slobodne djelatnosti i sporedna zanimanja. Kako bi se to osiguralo, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) bit će nadograđen novim podsustavom e-Ovlaštenja koji će kroz modul e-Zastupanja biti povezan s navedenim registrima.

Osim toga će putem e-Ovlaštenja odnosno modula e-Punomoći, biti omogućeno osobama ovlaštenim za zastupanje davanje prava pristupa na pojedine e-usluge drugim osobama unutar svojeg poslovnog subjekta ili drugim osobama u drugom poslovnom subjektu, što će poslovnim korisnicima omogućiti potrebnu fleksibilnost u pristupu i načinu korištenja različitih e-usluga unutar sustava e-Poslovanje. Poslovni korisnici moći će u prijavi na e-usluge putem NIAS-a koristiti poslovne i osobne vjerodajnice za elektroničku identifikaciju, ako je razina sigurnosti identiteta ona koju zahtijeva konkretna e-usluga.

Korištenje eOI za identifikaciju i potpisivanje ugovora s tvrtkama

Osim za korištenje javnih usluga, bilo bi zanimljivo vidjeti i korištenje certifikata u sklopu eOI i u privatnom sektoru, točnije, da se koriste za identifikaciju i potpisivanje ugovora između građana i privatnih tvrtki, prilikom kupovina proizvoda ili usluga. Iz Ministarstva uprave navode da za to nema zakonske prepreke.

U članku 1. točka 1. Zakona o elektroničkoj ispravi uređuje se pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu elektroničke isprave u svim poslovnim radnjama i djelatnostima te u postupcima koji se vode pred tijelima javne vlasti u kojima se elektronička oprema i programi mogu primjenjivati u izradi, prijenosu, pohrani i čuvanju informacija u elektroničkom obliku, pravna valjanost elektroničke isprave te uporaba i promet elektroničkih isprava. To znači da nema prepreke za npr. sklapanje ugovora korisnika s telekomima, kao što je primjerice navedeno i u samom pitanju.

No, Hrnjak smatra da postoji prepreka u implementaciji takve usluge.

Potpis na webu korištenjem eOI i programskog paketa eOI middleware za sada je rezerviran isključivo za tvrtku AKD d.o.o. koja će to uz određenu financijsku nadoknadu omogućiti i trećim stranama. Tako će se telekom, plinara ili komunalno poduzeće morati prvo obratiti AKD-u ne bi li svojim klijentima omogućili zaključenje ugovora na daljinu korištenjem eOI i programskog paketa eOI middleware.

Trenutno dostupne elektroničke usluge MUP-a i Ministarstva uprave – ePutovnica, eVozačka i eNovorođenče – za primjenu digitalnog potpisa uredno će preusmjeriti korisnika na web stranice AKD-a koji uz nepotrebne financijske i tehničke zapreke sudjeluje u pravnom poslu za koji ne daje nikakvu dodanu vrijednost.

Hrnjak smatra da je, za ravnopravnu tržišnu utakmicu, nužno da se objavi REST WS API sučelja za korištenje eOI middleware za primjenu eOI potpisa u web aplikacijama, po uzoru na Estoniju, zbog čega je cijeli slučaj trenutno na razmatranju kod Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja o njemu još nije donijela mišljenje.

e-Savjetovanje o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici traje još sutra

Evidentno je da postoji niz nelogičnosti prilikom korištenja javnih elektroničkih proizvoda i usluga, koji stvaraju neravnotežu i otežavaju njihovo korištenje krajnjim korisnicima, bilo u privatne, bilo u poslovne svrhe. Nadajmo se da sve ide prema pojednostavljivanju, a ne da se situacija dodatno komplicira – da se, primjerice, i dalje državni servisi na kojima je radila Fina koriste isključivo uz Finine certifikate, da se izdaju nove kartice s certifikatima, kao što su poljoprivredne, otočne, dok korištenje eOI, dokumenta koji bi trebao svaki građanin Hrvatske imati, još nije u potpunosti zaživjelo

Ako vam je zanimljivo, još stignete dati svoje komentare na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osobnoj iskaznici. Da biste pristupili e-Savjetovanju, potrebno je, naravno, da ste e-Građanin, a, s obzirom na broj davatelja usluga, vjerujem da imate bar neki od do brojnih kvalificiranih certifikata u džepu koji će vam to omogućiti.

Pravila ponašanja

Na Netokraciji za vas stvaramo kvalitetan, autorski potpisan sadržaj i zaista se veselimo vašim kvalitetnim, kontruktivnim komentarima. Poštujmo stoga jedni druge prilikom komentiranja držeći se sljedećih pravila ponašanja:

 • Ne budite 💩: Nema vrijeđanja, diskriminiranja, ni psovanja (osim ako nije osobni izričaj, ali onda neka psovka bude općenita, a ne usmjerena prema nekome)
 • Samo kvalitetna rasprava, manje trolanja: Ne morate se ni sa kim slagati, ali budite konstruktivni i doprinesite raspravi! Svako trolanje, flameanje, koliko god "plesalo" na granici, leti van.
 • Imenom i prezimenom, nismo Anonymous 👤: Autor sadržaja stoji iza svog sadržaja, stoga stojite i vi iza svog komentara. Koristimo ime i prezime (Hrvoje Lončar) ili barem ime i inicijala (Hrvoje L.) te pravu email adresu. Kako koristimo podatke koje tamo ostavljate? Bacite oko na našu izjavu o privatnosti.

Sve ostale komentare ćemo s guštom spaliti, jer ne zaslužuju svoje mjesto na internetu.

Komentari

 1. ludi panj

  ludi panj

  09. 05. 2020. u 12:02 am Odgovori

  odličan članak Mia,

  još samo da saznamo kad će zaživjeti slobodan APi za povezivanje,
  te kad će se sva ministarstava prilagoditi tom sustavu

  obzirom na odljev mozgova,
  nakaradne koeficjente za plaće u državnim tjelima,
  sumnjam da će stručnjaci pohrliti da se to iznutra napravi,
  a ako uzmu vanjsku firmu, npr KING ICT,
  dogovori, sastanci, pregovori, analize, moglo bi biti završeno za 10 godina i koštat nas
  1/4 proračuna, te dodatnih par stotina uljeba za koordinacju, kuhanje kave i koordinaciju koordinatora

  nego jedno bitno pitanje
  u prvoj slici babuška ti je iznad računala,
  a u drugoj dolje na podlošku od čaše

  dali to znači da je babuška pojela čašu ?

Odgovori

Tvoja e-mail adresa neće biti objavljena.

Popularno

Digitalni marketing

Gdje griješimo u zapošljavanju generacije Z?

Zbog toga što je odrasla u posve novim okolnostima modernog društva, kao i u mnogo slučajeva dosad - stariji naraštaji sve slabije razumiju novu generaciju. Kako pristupiti "genzijevcima"?

Startupi i poslovanje

Splitski Typeqast akvizirali Nizozemci: S 200 planiraju rast na 500 zaposlenika

Softverska tvrtka Typeqast, koja u Hrvatskoj posluje od 2017. i zapošljava oko 200 ljudi u uredima  u Splitu, Zagrebu i Osijeku, postala je dio nizozemske konzultantske kompanije Valcon grupa.

Društvene mreže

Kronike LinkedIna: “Poslovna mreža” koja je postala odlagalište objava za samohvalu i šuplje inspiracije

Što je sve LinkedIn postao, a nije trebao? Iliti kako smo pretvorili jedinu poslovnu društvenu mrežu u novi Facebook...

Što ste propustili

Intervju

Ozren Tabaković dolazi u Rimac Automobile kao “Employer Branding & CSR Manager”

Ozren je prva službeno zadužena osoba koja će se u Rimac Automobilima baviti employer brandingom i strategijama društvene odgovornosti.

Digitalni mediji

Što na internetu radi i voli: Miran Pavić

Osnivač Telegram media grupe priznaje da plaća pretplatu za previše portala, stalno je na Twitteru, iako tamo ništa ne piše; voli pomalo bizarni humor, a najcringe online trend su mu "likovi koji su zabrijali na pandemiju".

Startupi i poslovanje

Splitski Typeqast akvizirali Nizozemci: S 200 planiraju rast na 500 zaposlenika

Softverska tvrtka Typeqast, koja u Hrvatskoj posluje od 2017. i zapošljava oko 200 ljudi u uredima  u Splitu, Zagrebu i Osijeku, postala je dio nizozemske konzultantske kompanije Valcon grupa.

Startupi i poslovanje

Hrvatski Treblle: S alatom koji štedi vrijeme svima koji rade s API-jima osigurali 1,2 milijuna eura u prvoj rundi

Treblle je alat koji olakšava život developerima i svima ostalima koji rade s API-jima, a razvio ga je domaći tročlani tim iz svojih potreba. Od korisnika dobivaju samo pohvale i ocjene 5.0, a investitori ih toliko vole da su nekoliko njih morali odbiti.

Startupi i poslovanje

Traži se iskusni Head of Revenue koji će Mediatoolkit dovesti do 10 milijuna eura

Domaći scaleup čiji alat za praćenje online spominjanja koriste globalni brendovi, agencije i organizacije zapošljava ključnu osobu za ostvarenje ambicioznih planova rasta. Jedan od najvažnijih zadataka bit će joj - uskladiti Sales i Customer Success.

Kultura 2.0

Wordle, kako je jednostavna igra riječi osvojila internet?

Sigurna sam da ste već primijetili zanimljivu kombinaciju žutih, zelenih i sivih kvadratića koji niču na sve strane interneta. U pitanju je Wordle, igra riječi koja je dovoljno jednostavna da vas odmah uvuče, a taman izazovna da vas zadrži.